Seuraavan tapahtuman päivämäärä on päätetty.

Vuonna 2018 Portti Työelämään järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana. Tapahtuman päivämäärät ovat 23. ja 24.1.2018.

Miksi houkutella opiskelijoita muualle? Nämä messut ovat siellä missä opiskelijat normaalisti liikkuvat.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko) järjestää kaksi päiväiset rekrytointimessut TAMKissa 23. - 24.1.2018. Messut ovat keskellä kiireisintä kesätöiden hakua.


Tampereen ammattikorkeakoulun opiskeliakunta?

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko) toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja pyrkii edistämään heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijoiden yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijakunta nimeää kaikki opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun toimielimiin. Opiskelijakunnan toiminnasta ja tehtävistä määrätään ammattikorkeakoululaissa 41 § (932/2014 - 14.11.2014) sekä opiskelijakunnan omissa säännöissä. Tamkolla on yli 6500 jäsentä. Jäseniksi voivat liittyä kaikki Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelevat.

read more

Portti Työelämään messut?

Portti Työelämään messut on vuosittainen rekrytointitapahtuma TAMKissa. Messut on järjestetty vuodesta 2005 alkaen.

read more